Starterset Lettermuur

Het nut van de lettermuur:

Een lettermuur kan een belangrijk onderdeel zijn om kinderen meer taalbewust te maken. Het is van belang om het goed te begeleiden door middel van zinvolle activiteiten. Als je het alleen maar ophangt en er nooit wat mee doet is het gewoon een stukje behang voor de kinderen. In eerste instantie is het voor kleuters niet zeer noodzakelijk dat ze de letters (grafemen) leren. Wel belangrijk is het, dat ze de klanken (fonemen) kunnen horen.

De klanktekenkoppeling komt later, misschien pas in groep 3. Het is niet de taak van de kleuterjuf om de kleuters letters te leren. Voor haar is het auditieve gedeelte veel belangrijker. Wel geeft het kinderen, die al bezig zijn met letters en interesse in letters hebben, een voorsprong. Dit helpt ze in groep 3 waardoor ze meer zelfvertrouwen hebben. Letterkennis voor een kleuter kan dus geen kwaad, maar het hoeft niet. Wanneer een kind interesse toont voor letters kan dit een reden zijn om er wel mee aan de slag te gaan. Ik raad het absoluut af om kinderen die er niet klaar voor zijn de letters aan te leren. Houd je dan liever bezig met alleen de klanken.

Lettermuurkaarten medeklinkers

De lettermuurkaarten voor medeklinkers bestaan uit 17 kaarten met op de linkerhelft de letter, en op de rechterhelft 6 plaatjes beginnende met deze letter. De letter j heeft 5 plaatjes, plak hier een stukje spiegelpapier en je ziet jezelf.

De lettermuurkaarten kunnen op verschillende manieren worden gebruikt:

  • Je kan de kaart zo laten als hij is.

  • Knip alle kaartjes los van de letter en maak er een werkje of een kringactiviteit van.

  • Knip alle kaartjes los van de letter en hang ze met een draad en knijpers onder de letter.

  • Knip de kaart door de helft zodat je dus 2 helften hebt. Bekijk de 6 plaatjes en bepaal op deze manier bij welke letter de plaatjes horen.

b: bal, bus, blad, beer, bed, blauw
d: dokter, dolfijn, deur, draak, dak, dobbelsteen
f: fles, fruit, fiets, fee, flamingo, fabriek
g: gitaar, glas, glijbaan, giraf, gras, grijs, geit
h: heks, hamer, hart, haan, hond, hoed
j: jurk, juf, jongen, jas, jojo, jezelf (zelf toevoegen)
k: krant, klok, keuken, kerk, kaars, krokodil
l: lepel, leeuw, laars, lamp, lam, lieveheersbeestje
m: maan, muur, muis, mand, molen, meeuw
n: naald, nest, net, naaimachine, neushoorn, neus
p: poot, pen, pan, panda, peer, pauw
r: rolstoel, roos, ring, robot, rok, regen
s: slee, spiegel, spin, soldaat, spook, slang
t: televisie, trommel, trui, taart, tomaat, tijger
v: vis, voet, vlinder, vork, vlag, vuur
w: wolk, wol, worm, wip, wiel, walvis
z: zak, zebra, zon, zeppelin, zwaan, zaag

Lettermuurkaarten klinkers

De lettermuurkaarten voor klinkers bestaan uit 5 kaarten met op de linkerhelft de letter, en op de rechterhelft 6 plaatjes beginnende met deze letter. Het kan ook zijn dat de klank in het midden te horen is. Bij de u is er alleen maar een middenklank mogelijk.

a: appel, arm, anker, accordeon, ark, acrobaat
e: engel, emmer, elleboog, eskimo, zes, mes
i: indiaan, inkt, insect, inktvis, schip, vis
o: oranje, otter, blok, pop, zon, vos
u: bus, kus, mug, brug, jurk, rups

Lettermuurkaarten dubbele letters

Omdat ons alfabet nou eenmaal niet alle klanken bezit die we nodig hebben om ons verstaanbaar te maken, zijn er ook lettercombinaties. De lettermuurkaarten dubbele letters bestaan uit 12 pagina’s met 14 lettercombinaties. Op elke bladzijde zijn 6 plaatjes afgebeeld. Voor de uu klank heb ik er 5 gebruikt. au/ou en ei/ij hebben allemaal 3 plaatjes per klank. Nieuw is dat er voor de klanken -ng en -nk ook muurkaarten beschikbaar zijn.

aa: aardbei, aap, aardappel, haar, raam, kraan
ee: eekhoorn, eend, eenhoorn, been, peen, zeep
oo: oog, ooievaar, boom, rood, kroon, noot
ie: mier, stier, wiel, vlieg, tien, fiets
uu: muur, vuur, stuur, uur,
oe: boek, moer, poes, schroef, toeter, koe
ui: tuin, ui, uil, trui, huis, bruin
ei: eikel, trein, geit
ij: ijs, bij, spijker
eu: reus, neus, deur, sleutel, keuken, beuk
au: pauw, blauw, klauw
ou: mouw, vrouw, touw
ng: ring, slang, spring, tang, koning, zing
nk: bank, drink, tank, pink, vink, plank