Schatkist anker er op uit

Kennismaking & ankerverhaal

Schatkist anker eropuit sterwoorden

De kaartjes zijn het formaat 10 x 15 en ze passen in de lettermuur van de methode schatkist van Zwijsen. Schatkist gaat uit van drie niveaus woorden. Deze kaarten zijn van het sterniveau.

“Deze woorden verwijzen naar de basiswoordenschat. Het zijn de kernwoorden die nodig zijn voor het begrijpen van de hoofdlijnen van het ankerverhaal en daaraan gerelateerde activiteiten. Voor allochtone en taalzwakke autochtone kinderen kunt u hieraan extra aandacht schenken door middel van preteaching. Als eerste activiteit in de fase ‘ankerverhaal’ is altijd een steractiviteit opgenomen, waarin deze woorden centraal staan.”

Het document bevat 10 pagina’s met de woorden: de fietsbel, de bus, de deken, drijven, de hamer, het hek, de la, de lamp, het mes, de roos, de pan, de tent, het wiel, het bord, de brug, de koffer, de letter, de vorm, de draad, de zandbak.

Schatkist anker eropuit maanwoorden

De kaartjes zijn het formaat 10 x 15 en ze passen in de lettermuur van de methode schatkist van Zwijsen. Schatkist gaat uit van drie niveaus woorden. Deze kaarten zijn van het maanniveau.

“Deze woorden vormen de basis voor een goede verwerking van het ankerverhaal of daaraan gerelateerde activiteiten. Voor de kinderen uit de maangroep gelden deze woorden als centrale doelstelling voor wat betreft woordenschatontwikkeling. In het het ankerverhaal zijn deze woorden in kleur afgedrukt. Dit maakt het makkelijker om tijdens het interactief voorlezen aandacht aan deze woorden te besteden.”

Het document bevat 8 pagina’s met de woorden: de band, friet, de jam, de rivier, de vork, het park, de glijbaan, de knuffel (2x), de pijl, de speeltuin, voorstellen, de knoop, meten, botsen en het spoor.

Schatkist anker eropuit zonwoorden

De kaartjes zijn het formaat 10 x 15 en ze passen in de lettermuur van de methode schatkist van Zwijsen. Schatkist gaat uit van drie niveaus woorden. Deze kaarten zijn van het zonniveau.

“Hierbij gaat het om minder frequente en minder voorstelbare woorden die kinderen krijgen aangereikt met het oog op een optimaal begrip van het ankerverhaal of van daaraan gerelateerde activiteiten. Voor wat meer taalvaardige kinderen gelden deze woorden als een uitdaging voor verdere verdieping van het ankerverhaal.”

Het document bevat 6 pagina’s met de woorden: de bushalte, linksaf – rechtsaf, de folder, het klimrek, het luchtbed, het reisbureau, de slaapzak, het souvenir, de tandenborstel, de wip, de bagage, de zaklamp.

Een kaart van Pompom

Op bladzijde 18, bij de kennismaking van het anker “eropuit” stuurt Pompom een ansichtkaart naar de klas. Print de kaart uit op dik papier. Snij de lijnen eraf, vouw de kaart dubbel en klaar.

Woorden in de lettermuur

Op bladzijde 29, bij de activiteit “woorden in de lettermuur” van het ankerverhaal moet je ter voorbereiding tien woorden op 10 x 15 cm kaarten schrijven. Je moet ook picto’s erbij tekenen zodat de kinderen de woorden kunnen herkennen. Als je net zo goed kan tekenen als ik dan kan je deze kaarten goed gebruiken! Ik heb 20 kaarten gemaakt met de volgende woorden en picto’s:Pien (i.v.m. copyright heeft deze kaart geen tekening. Vraag aan een kind of hij/zij een tekening van Pien op de kaart wil maken), beer, park, fiets, bord, vijver, op reis, tent, oor, vork, vos, boek, mier, sok, kar, bal, doos, haan, taart, poes.

Ankerpunt er op uit

Woorden van eropuit 1

Bij het ankerpunt er op uit moet je 10 woorden op 10 x 15 cm kaarten schrijven. Je moet ook worden gebruiken die niets met uitstapjes te maken hebben. Schrijf je niet zo mooi of ben je een echte perfectionist? Hier zijn de kaarten al kant en klaar.Ik heb de algemene ‘uitstapjeswoorden’ overgenomen uit de handleiding.zee, hier, daar, roos, wip, bus, touw, reis, mat, bel, hek, ver, lat, piep, pien, sok, mes, pan, pet, bus, zoek, weg, pen en voet.

Woorden van eropuit 2

Bij het ankerpunt er op uit moet je 10 woorden op 10 x 15 cm kaarten schrijven. Je moet ook worden gebruiken die niets met uitstapjes te maken hebben. Schrijf je niet zo mooi of ben je een echte perfectionist? Hier zijn de kaarten al kant en klaar.De woorden die niets met uitstapjes te maken hebben:rok, pop, kin, doek, los, duin, muur, neus, baas, peen, pijn, ren.