Spelles herfst

spininweb1

Spelles thema herfst

Dit heb je nodig:

  • 2 pylonen
  • mat
  • hoepels

Voorbereiding:

  • Je kunt het opzegversje uit de inleiding vooraf aanleren in de klas.

Inleiding:

Doe de inleiding in fantasiesfeer.  Zullen we naar het bos gaan? Kom maar mee……..zullen we rennen ….huppelen….. etc. Zie je die dikke bomen……..daar liggen allemaal bladeren, pak ze maar en…………gooi ze maar de lucht in en nog een keer……….Zullen we kastanjes gaan zoeken? Pas op! Daar ligt een enorme plassen, kom op, we springen er overheen! En zie je dat spinnenweb daar?  Zou Simon spin daar in zitten?

Vanuit zijn web kijkt Simon spin,

heel verbaast de wijde wereld in.

Wat is er met het bos gebeurd,

waarom zijn al die blaadjes toch gekleurd?

Domme Simon Spinnenkop,

hou toch met die vragen op.

Gekleurde blaadjes aan de bomen,

betekent dat de herfst is gekomen.

paddenstoel

Kern 1:

Terwijl je het lied “Onder hele hoge bomen” zingt, maak je ondertussen met de kinderen een kring.

Onder hele hoge bomen

in een groot kabouterbos,

staat een heel klein aardig huisje,

zomaar midden op het mos.

Ik zou er graag in willen wonen,

 maar ik ben toch veel te groot,

is gemaakt voor de kabouters

met hun jas en mutsje rood.

Ieder zit daar op een stoeltje

met een kaarsje de hand

en dan schijnen zoveel lichtjes

in kaboutersprookjesland.

En ondertussen hebben de kinderen de handen los gelaten en zitten op de grond. Plaats tussen twee kinderen de twee pylonen, dit is de ingang van de paddenstoel. Leg aan de andere kant van het speellokaal een mat neer, dit is het huis van de reus.
Eén van de kinderen wordt gekozen als reus en één is kabouter. De reus gaat naar de mat en de kabouter is in de paddenstoel héél druk aan het werk met bijvoorbeeld: spinnenwebben ragen, bladeren vegen (of bedenk iets anders wat specifiek bij de herfst hoort). De reus komt met grote stappen naar de deur van de paddenstoel gelopen en klopt aan: “Klop, klop”.

De kabouter zegt: “Wie is daar?”

Reus: “De reus”.

Kabouter: “Wat kom je doen?”

Reus: “Spelen”.

Kabouter: “Kan niet, ik heb het veel te druk”.

En boos loopt de reus terug naar zijn huis en bromt: ”Dan ga ik wel slapen”. De reus gaat liggen op de mat en snurkt………
Ondertussen is de kabouter klaar met zijn/haar werkzaamheden en wil eigenlijk wel met de reus spelen. Hij hoort dat de reus snurkt en daarom gaat de kabouter heel zachtjes naar de reus en tikt op zijn rug. Maar…………de reus houdt er niet van om in zijn slaap gestoord te worden en de kabouter rent gauw weg en de reus probeert de kabouter te tikken. Als de kabouter in de paddenstoel is, mag hij/zij niet meer getikt worden. De kabouter kan alleen tussen de pylonen door in de paddenstoel komen.

Herhaal dit spel een aantal keer met steeds een nieuwe reus en een kabouter. rain01

Kern 2:

Terwijl de kinderen nog in de kring zitten, pak je de pylonen weg. Laat de kinderen in de handen klappen, alsof het regent. Eerst zachtjes en leg een ondertussen hoepels op de grond. Dit zijn de plassen. Laat de kinderen steeds harder klappen. Het regent harder dus er komen nog meer plassen bij. Liggen er evenveel hoepels als kinderen er in je klas zitten? Stop dan met klappen. Je kunt de kinderen eventueel ook nog laten blazen, want het kan heel hard waaien in de herfst.

Laat alle kinderen bij een plas (hoepel) staan. Laat ze over de plas springen, om de plas lopen en tot slot, laarzen aantrekken en middenin de hoepel springen.

Wijs een leerling aan als “helper”, hij/zij mag iedere keer een hoepel  (of meerdere) weg pakken. Zing of speel op een instrument herfstliedjes, zolang de kinderen muziek horen, mogen ze vrij bewegen in “het bos”, maar niet in de plassen komen. Stopt de muziek, dan mogen ze middenin een plas springen. In iedere hoepel mag maar één leerling. Is er geen hoepel meer, dan kom je op de bank zitten en zing je de liedjes mee. Je kunt net zolang doorgaan tot alle plassen zijn verdwenen. Heb je een grote groep dan kun je ook eerder stoppen, of haal per keer twee of meer hoepels weg.

kastanje02

Afsluiting:

Eindig de les met een stiltespel, zodat de kinderen even tot rust kunnen komen, voordat ze terug gaan naar de klas.

De kinderen zitten in de kring. Leg in een hoepel in de kring allerlei dingen die te maken hebben met de herfst, bv. een eikel, kastanje, beukennootje, misschien heb je een geknutselde spin, knuffel een (nep)paddenstoel of parapluutje. Laat de kinderen benoemen wat er allemaal ligt. Eén leerling gaat in de kring met zijn rug naar de hoepel zitten en sluit de ogen. Wijs ondertussen een andere leerling aan, hij/zij mag een voorwerp weg nemen en achter zijn/haar rug leggen. De leerling in de kring mag nu de ogen open doen, in de hoepel kijken en zeggen wat er ontbreekt.

Herhaal dit meerdere keren. Pas het aantal voorwerpen aan bij het niveau van je groep, voor jongsten kan 4  of 5 al genoeg zijn en bij groep 2 kan je wel  tot 8 voorwerpen klaar leggen.