Juf Myrthe Thema Herfst

Herfst woordkaarten

Herfst woordkaarten lusletters

Herfst Matrix

De kinderen leggen de gekleurde vierkantjes in een rijtje aan de bovenkant en de witte blaadjes van boven naar beneden aan de linkerkant. Vervolgens leggen ze de gekleurde blaadjes in de rij van het blad met de goede vorm en onder de juiste kleur. Zo ontstaat een matrix. Er zit een moeilijkheid in, doordat twee blaadjes qua vorm betreft op elkaar lijken.

Herfst Telkaarten

Herfst Telspel

Elke kabouter heeft een cijfer op zijn muts. De kabouters wonen in de paddenstoel met hetzelfde aantal stippen. Kunnen de kinderen de kabouters en paddenstoelen bij elkaar zoeken?

IKEA rad herfst telspel

Zorg voor een grote mand met eikels en kastanjes (laat de kinderen deze zelf verzamelen en mee naar school nemen). Ook heb je twee grote pincetten en twee bakjes van dezelfde grote nodig. Print daarna de kaartjes twee keer uit en plak ze op het rad. Laat de kinderen een voor een aan het rad draaien. Ze tellen vervolgens het aantal wat bovenaan komt te staan. Ook benoemen ze of dit eikels of kastanjes zijn. Na het tellen mogen zij evenveel eikels of kastanjes uit de grote mand in hun bakje doen. Dit doen zij met de pincet, zodat zij oefenen met hun fijne motoriek. Wie heeft als eerst zijn/haar bakje vol?