Pieter de papegaaiduiker

Het verhaal:

Wat doet Pieter als hij zijn beste vriendje Pim kwijtraakt? Hij zoekt de hele wereld af natuurlijk!

Kringsuggesties met het boek Pieter de Papegaaiduiker

 Taalactiviteiten:
  • Bespreek na het verlezen het boek met de kinderen. Welke dieren kwam Pieter allemaal tegen op zijn reis? Waar wonen deze dieren? Bespreek overeenkomsten met de toekan, pinguïns, papegaaien  en papegaaiduikers. Welke dieren kunnen zwemmen en welke vliegen. Welke dieren kunnen het allebei?
  • Pieter probeert steeds zijn vriendje Pim te omschrijven aan de walvis. Neem de woordkaarten van dieren van www.jufsanne.com en hang deze duidelijk zichtbaar op in de klas. De kinderen mogen om de beurt een dier in hun hoofd nemen en twee kenmerken van dit dier vertellen aan de klas. De groep probeert dan vast te stellen welk dier het kind bedoelt.
Rekenactiviteiten:
  • Tel de diersoorten in het boek. En hoeveel zijn er van elk? Van welk dier zijn er het meest en van welke het minst? Welk dier is het grootst en welke het kleinst?
  • Knip van geel papier diverse ronde vormen in verschillende groottes. Dit zijn de eilandjes waar Pieter samen met Pim woont. Sorteer de eilanden van groot naar klein. Knip een plaatje van Pieter uit en geef de kinderen de opdracht om Pieter naar het vierde eiland te laten vliegen. Pim vliegt naar het zesde eiland. Herhaal deze opdracht een aantal keer steeds met andere rangtelwoorden.
Overige activiteiten:
  • Geef de kinderen de kleurplaat van Pieter en verbind er een luisteropdracht aan. Laat ze naast Pieter verschillende items tekenen. Daarna kleuren ze Pieter in volgens uw instructie.
  • De kinderen maken in de zandbak diverse eilanden. Indien mogelijk laat dan de dieren uit het boek een rol spelen in de zandbak. Zo kunnen de kinderen het verhaal nog eens naspelen.
  • Maak papegaaiduikers van klei.  De jongere kinderen kunnen proberen de walvis na te maken.
  • Speel in de speelzaal het spel: “Pim, waar ben je?” Een kind krijgt een blinddoek om en roept vervolgens: “Pim, waar ben je? Een kind dat is aangewezen om voor Pim te spelen gaat ergens in de speelzaal staan en roept terug:” Pieter, ik ben hier!” Het kind probeert Pim met blinddoek te vinden. Pim mag niet bewegen en blijft staan waar hij staat.
  • Zet een kind in het midden van een kring met een blinddoek om en zing het volgende lied terwijl het kind met zijn vinger wijst en ronddraait:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
waar is toch vriend Pim gebleven
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Ik stop nu meteen!
Het geblinddoekte kind wijst iemand aan. Dit kind komt voor hem staan. Hij probeert te voelen wie dit kind is.

Grote platen van de dieren

De dieren op deze kaarten komen voor in het boek. Gebruik ze voor verschillende activiteiten beschreven bij kringactiviteiten. De illustratie van Pieter is geplaatst met toestemming van de Vier Windstreken: www.vierwindstreken.com

Kleine platen van de dieren

De dieren op deze kaarten komen voor in het boek. Gebruik ze voor verschillende activiteiten beschreven bij kringactiviteiten. De illustratie van Pieter is geplaatst met toestemming van de Vier Windstreken: www.vierwindstreken.com

Pieter van groot naar klein

De kinderen knippen de plaatjes uit en plakken ze op in een volgorde van groot naar klein of van klein naar groot. De illustratie van Pieter is geplaatst met toestemming van de Vier Windstreken: www.vierwindstreken.com

Beginklank p

De kinderen kleuren de plaatjes van de dieren die ook beginnen met de letter p net als Pieter. De illustratie van Pieter is geplaatst met toestemming van de Vier Windstreken: www.vierwindstreken.com

Tellen tot en met 6

De kinderen tellen de papegaaiduikers en stempelen het cijfer in het vak. De illustratie van Pieter is geplaatst met toestemming van de Vier Windstreken: www.vierwindstreken.com

Tellen vanaf 7 t/m 12

De kinderen tellen de papegaaiduikers en stempelen het cijfer in het vak. De illustratie van Pieter is geplaatst met toestemming van de Vier Windstreken: www.vierwindstreken.com 

Tellen en knippen 1 t/m 6

Maak een telboekje met de kinderen. De kinderen knippen de cijfers en de vakken uit en zorgen dat het juiste cijfer bij de juiste hoeveelheid wordt geplakt. De illustratie van Pieter is geplaatst met toestemming van de Vier Windstreken: www.vierwindstreken.com 

Tellen en knippen 7 t/m 12

Maak een telboekje met de kinderen. De kinderen knippen de cijfers en de vakken uit en zorgen dat het juiste cijfer bij de juiste hoeveelheid wordt geplakt. De illustratie van Pieter is geplaatst met toestemming van de Vier Windstreken: www.vierwindstreken.com

Zoek de goede naam

De kinderen trekken een lijn van Pieter naar de juiste naam. Ze vergelijken de naam onder het plaatje van Pieter met de overige woorden. De illustratie van Pieter is geplaatst met toestemming van de Vier Windstreken: www.vierwindstreken.com