Mama kwijt kringactiviteiten

Kringactiviteit met woordkaarten

  • Gebruik de woordkaarten van de dieren. Praat met de kinderen over groter dan en kleiner dan. Kies een dier uit en laat een kind een kaart pakken van een dier dat kleiner is.
  • Geef een beschrijving van een dier en laat de kinderen raden om welke kaart het gaat.
  • Leg de kaarten neer op een rij en vraag de kinderen goed te kijken. Daarna doen ze hun ogen dicht, je pakt een kaart weg en de kinderen moeten zeggen welke kaart weg is.
  • Leg de kaarten neer. Noem 3 of 4 woordkaarten en laat de kinderen de kaarten neerleggen in de volgorde zoals jij het genoemd hebt.
  • Sorteer de kaarten op dezelfde beginklank.

Nog meer kringactiviteiten rond het boek Mama Kwijt

Is dat jouw mama?

  • Download de kaartjes en laat de kinderen het kind en de mama bij elkaar zoeken.
  • Laat de kinderen het dier en het jong benoemen.
  • Leg alle kaarten met de moeder goed zichtbaar neer en houd het stapeltje met het jong in de hand. Geef vervolgens aanwijzingen. Verzin voor elk dier specifieke kenmerken. Bv. Mijn mama heeft 2 poten. Ze legt eieren en ik kwam uit een ei. Mijn mama kakelt.