Minder studenten voor PABO

Kijk, zo wordt het lerarentekort natuurlijk nooit opgelost. Vandaag komt het bericht in het nieuws dat er veel minder aanmeldingen zijn bij de PABO’s:

Tot nu toe hebben zich veel minder studenten aangemeld bij de pabo’s. Dat zegt de Informatie Beheer Groep, die onder meer de studiefinanciering regelt. Volgens de IB-Groep zijn er bijna elf procent minder aanmeldingen dan vorig jaar. De afname is het grootst onder hoogopgeleiden. Het aantal mensen met een hbo-diploma dat onderwijzer wil worden, ligt bijna 25 procent lager. Ook zijn er veel minder vwo’ers onder de kandidaten.

Toelatingsexamen
Wel zijn er meer inschrijvingen uit de groep die toelatingsexamen moest doen omdat hun vooropleiding eigenlijk te laag was. De HBO-raad heeft niet echt een verklaring voor de terugloop. Mogelijk wordt die veroorzaakt door de publiciteit over de gebrekkige taal- en rekenvaardigheden van de pabo-studenten. Vorig jaar is een rekentoets ingevoerd. Meer dan een kwart zakte daarvoor en moest met de studie stoppen.

Zou het echt aan de rekentoets liggen? Of is het beroep van leraar / lerares basisonderwijs misschien om andere redenen minder aantrekkelijk geworden? Wat vinden jullie?