De particuliere basisschool

In Almere wordt binnenkort een nieuwe particuliere basisschool geopend. Lees het krantenartikel erover hier.

De school geeft aan dat het schoolgeld per jaar 13.500 euro is, maar dat ouders daar een groot gedeelte van terug kunnen krijgen. Dit omdat de school gecombineerd wordt met de buitenschoolse opvang. Kinderen kunnen er zo tussen 7 uur ‘s ochtends en 6 uur ‘s avonds terecht. En omdat het een particuliere school is, hoeven ze niet aan dezelfde regels te voldoen als een reguliere school die geld ontvangt van de overheid:

Hierdoor kunnen wij precies bieden wat wij willen. Als je je moet houden aan de regels van de overheid ontstaat eenheidsworst in het onderwijs en die willen wij juist ontstijgen. We kunnen de klassen klein houden, er komen nooit meer dan acht leerlingen in één klas. Hierdoor krijgen leerlingen de aandacht die zij verdienen. Daar betalen de ouders voor.

Volgens mij onstaan zo steeds grotere verschillen tussen rijk en arm. In andere landen wordt bijvoorbeeld het bestaan van privescholen als excuus gebruikt om minder te investeren in normaal publiek onderwijs. Ik hoop dat de beleidsmakers van de overheid deze ontwikkelingen goed in de gaten houden.