mrt 24 2009

Alles-in-1: Adaptief en integraal basisonderwijs

Hier is nog een tip, we kwamen ze tegen op de NOT:

Voor basisscholen bestaat er sinds kort een nieuwe methode voor adaptief onderwijs, Alles-in-1. Het lesmateriaal is bedoeld voor groep 5 t/m 8 en biedt een aantal vernieuwende aspecten: zo introduceert Alles-in-1 integraal totaalonderwijs. Dit projectmatige onderwijs biedt meer samenhang voor de kinderen, motiveert leerlingen en geeft de leerkracht een veel effectievere tijdsindeling om alle basisschoolvakken aan de orde te laten komen.

Wat is totaalonderwijs?
Totaalonderwijs geeft houvast en samenhang aan kinderen die dat nodig hebben en leert de kinderen de wereld als een geheel te zien. Totaalonderwijs zet het beste van ouderwetse en moderne didactische werkvormen en leermiddelen in. Totaalonderwijs motiveert kinderen en verenigt het beste uit alle bestaande onderwijsconcepten.

Citaat van een collega leerkracht: “Alles-in-1 is een zeer sterke troef voor het onderwijs dat onze school voor ogen staat, en dit ook nog eens in relatie tot het concept Meervoudige Intelligentie. Beiden geven zowel inhoudelijk als didactisch en filosofisch inhoud aan het vormgeven van dat adaptieve onderwijs.”

Alles-in-1 is anders:
Geen losse lesjes op allerlei gebieden, maar alle vakken (met uitzondering van rekenen en gym) aan elkaar gekoppeld. Het leren binnen de context van een project geeft de kinderen veel meer inzichten, vergroot dus de opbrengsten. De woordenschat van de kinderen zal enorm uitgebreid worden doordat ieder woord van de spelling binnen de context van het project past. Door de vele afwisselende werkvormen beleven de kinderen de stof. Dit vergroot niet alleen de motivatie, maar ook de inzichten die kinderen opdoen. Een reactie van een collega leerkracht: “We zien gemotiveerde leerlingen, waarbij het niveau omhoog schiet, ze hebben allemaal plezier om aan het werk te gaan.”

Opbouw
Er zijn 20 projecten van 5 weken voor groep 5 tot en met 8 met thema’s binnen de vakgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, cultuur en techniek. Binnen een project leren de kinderen alles wat ze moeten en leren en nog veel meer. Neem bijvoorbeeld het project Gouden Eeuw. In vijf weken leren de kinderen binnen de context van de Gouden Eeuw; begrijpend en studerend lezen, spelling en grammatica, Engels, wereldoriëntatie, expressie, omgaan met de computer, sociale vaardigheden en werkstukken maken.

Verschillen tussen kinderen
Alles-in-1 is op zes verschillende niveaus geschreven zodat ieder kind op zijn eigen niveau zich de stof eigen kan maken. Er is aandacht voor verschillende leerstijlen/intelligenties. Schriftelijk werk, computeropdrachten, doe opdrachten en expressie activiteiten wisselen elkaar af, waardoor ieder kind niet alleen leest en kijkt, maar ook ervaart.

Effectief onderwijs
Alles-in-1 laat door haar integrale karakter alle speerpunten van de overheid tot zijn recht komen: meer tijd voor de basisvaardigheden (taal en rekenen) door integratie van vakken. Samenhang tussen vakken vergroten. Gedifferentieerd werken (ieder kind moet op zijn/haar eigen niveau kunnen werken) Aandacht voor cultuureducatie en techniekonderwijs. Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, voeding en sportactiviteiten, ontwikkeling van computervaardigheden en verder meer aandacht voor verkeerseducatie, burgerschapskunde en gezond gedrag.

Wil je meer weten? Ga naar http://www.alles-in-1.org .

Deel dit bericht:

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.jufsanne.com/2009/03/alles-in-1-adaptief-en-integraal-basisonderwijs/

10 reacties

Naar het reactie formulier

 1. deze methode bestaat toch al langer: misschien vernieuwd? Alleen zat er geen bewegingsonderwijs bij en nog een vak. Of heb ik het op dit punt mis?

 2. Wij werken er al een jaar mee op onze school en we zijn er erg enthousiast over. Gym en rekenen zit er niet bij. Vooral in combinatiegroepen is het ideaal!
  Het is alleen jammer dat er nog niks voor groep 4 is.

 3. Ik heb er op mijn stage school mee gewerkt, ze vinden het echt geweldig! Ben er zelf ook erg enthousiast over. Zeer grote betrokkenheid bij de kinderen. Ze leren meer door de betekenisvolel situatie waarin het aangeboden wordt.

 4. Op dit moment zijn wij bezig met het afsluiten van ons 4e project. De projecten dieren, mensen, Afrika/Azie en kunst hebben we afgesloten. Het is een hele fijne methode om mee te werken. Voorwaarde is wel dat je in de tussenliggende weken Alles Apart moet aanbieden. Met ingang van komend schooljaar zijn wij waarschijnlijk van plan om dat ook erbij te gaan doen. Je gebruikt Alles Apart in de tussenliggende weken van de projecten. Hier wordt er meer structuur en opbouw gepresenteerd wat taal en begrijpend lezen e.d. betreft. Leerlingen zijn ontzettend enthousiast wanneer het volgende project begint. De makers zijn op dit moment bezig om iets te ontwerpen voor de groepen 3 en 4. Dus nog even geduld….

 5. Wij werken inmiddels 2 jaar met deze (echt nieuwe) methode. We merken dat de kinderen veel gemotiveerder zijn om te leren. Ze zoeken zelf naar verdieping en zijn erg gemotiveerd om een niveau hoger te proberen. Ook wij als leerkrachten zijn enorm enthousiast over de onderwerpen die aan de orde komen; het project over ‘De Gouden Eeuw’ bijvoorbeeld, is echt smullen. Tijdens de tussenweken werken wij sinds dit jaar met Alles Apart en ook dat bevalt heel goed.
  Wij hadden ook vernomen dat de makers van plan waren na het voltooien van de geplande 20 projecten te gaan beginnen met het ontwikkelen van Alles-in-1 voor groep 3 en 4, maar een woordvoerder op de NOT gaf aan dat dit waarschijnlijk niet de bedoeling is. Laten we hopen dat ze hierop terugkomen, want groep 3 en 4 valt bij ons op school nu tussen wal en schip: In groep 1 en 2 werken we nl. al jaren projectmatig en nu 5 t/m 8 ook.

 6. Bij wie mag ik met mijn collega (samen zijn we 5-8) komen kijken?? wij zoeken beslist een voornamelijk allochtone school.
  (oftwel; “een nieuwe nederlanders” school, gezien onze eigen schoolpopulatie.)
  liefst zo snel mogelijk omdat wij overwegen het aan te schaffen miv het nieuwe schooljaar.
  alvast dank voor evt reacties
  nicolien

 7. Hallo allemaal,

  Wij zijn een startende school en zouden graag willen werken met deze methode. Graag zou ik van jullie willen weten of jullie ook een bijpassende kleuter methode gebruiken? Is er iemand die weet welke methode hier het beste op aansluit?
  Alvast bedankt!
  Groetjes, Melanie

 8. Onze ervaring is dat Basisontwikkeling goed aansluit bij Alles in 1. In gr 1 en 2 werken we met thema’s die we zelf ontwerpen aan de hand van het stappenplan. Dit hebben we lerenhanteren bij een cursus basisontwikkleing. (gegeven door de IJsselgroep) We gebruiken net als bij Alles in 1 een thema woordenlijst. We gebruiken de leerlijnen uit de map fonemisch bewustzijn. Om precies de bedoelde volgorde van de oefeningen te gebruiken hebben we tijdens de begeleiding van Mevr. J. de Boer, (begeleidster van de Ijsselgroep) een kalender gekregen. Zij begeleid nu gr. 3 en 4 in het uitwerken van tham’s zodat de leerlijnen naar gr 5,6, en 7,8 doorlopen.

 9. hoi

 10. wij hebben deze methode ook de kinderen halen er goede scores door.
  wij blijvener goed mee door werken

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd.